Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016


23ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών.  
Βελιγράδι, Σερβία, 22-27/8/2016.