Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009

Blessed and Merry Christmas ! - Εὐλογημένα καὶ χαρούμενα Χριστούγεννα !

St's Andrei's Rublev (?)  Nativity 1405
 

 

The Hymn (greek text) in Byzantine Notation

 
source: http://www.ec-patr.org

"Δεύτε ίδωμεν πιστοί...", "Τι θαυμάζεις Μαριάμ...", "Ο αχώριστος παντί...": τρία καθίσματα, ήχος δ' χρωματικός (νενανώ). Το δεύτερο κάθισμα ψάλλει ο Πέτρος Καραγιάννης. Από την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία, υπό την διδασκαλία και την διεύθυνση του Μιχάλη Μακρή.
 source: http://www.ecclesia.gr/Multimedia/Audio_Index/xmas_2004/index.html

Various Greek carols and hymns
http://www.ecclesia.gr/Multimedia/Au...004/index.html
source: http://www.analogion.com/forum/showthread.php?t=213

An art teacher's Departure“I have painted so many angels in my life. Soon, I will be one of them...”
Yiannis Moralis

All saints are Artists and many Artists are too close to them. One of the latter began his journey to eternity last Monday. For more about him i suggest this article.