Σάββατο, 7 Απριλίου 2012Μ. Εβδομάδα 2012

Έναν χρόνο μετά ...
Συν Θεώ συνέχεια...


«Τήν ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν, τήν ἁγίαν ἑβδομάδα τοῦ πάθους σου αἰτοῦμεν κατιδεῖν, Φιλάνθρωπε, τοῦ δοξᾶσαι ἐν αὐτῇ τά μεγαλεῖα σου καί τήν ἄφατον δι ἡμᾶς οἰκονομίαν σου»