Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

“Ancient Christian Literature and Christian Apocrypha”

Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. διοργανώνει, σε συνεργασία με την AELAC (Αssociation pour l’Ιtude de la Littιrature Apocryphe Chrιtienne), την Προτεσταντική Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Λωζάννης και το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Α.Π.Θ., Διεθνές Συμπόσιο για την Απόκρυφη Χριστιανική Γραμματεία. Το Συνέδριο, με τίτλο “Ancient Christian Literature and Christian Apocrypha” θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 26 έως την Κυριακή 29 Ιουνίου 2014.