Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

The Menologium of Symeon Metaphrastes at Documenta Catholica Omnia Read and Download Saints lives in Greek and Latin written by Symeon Metaphrastes at Documenta Catholica Omnia. The .pdf texts are scanned and extracted from Migne's Patrologia Graeca (P.G.). A Great Hagiographical  Source online.

Διαβάστε online  ή κατεβάστε στον υπολογιστή σας το Μηνολόγιο (Βίους Αγίων) του Συμεώνος του Μεταφραστή. Τα κείμενα φιλοξενούνται στα Documenta Catholica Omnia και είναι σκαναρισμένα απο την Ελληνική Πατρολογία του Migne (P.G.)

 Source: http://www.documentacatholicaomnia.eu/30_20_0950-1050-_Symeon_Metaphrastes.html