Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009

Blessed and Merry Christmas ! - Εὐλογημένα καὶ χαρούμενα Χριστούγεννα !

St's Andrei's Rublev (?)  Nativity 1405
 

 

The Hymn (greek text) in Byzantine Notation

 
source: http://www.ec-patr.org

"Δεύτε ίδωμεν πιστοί...", "Τι θαυμάζεις Μαριάμ...", "Ο αχώριστος παντί...": τρία καθίσματα, ήχος δ' χρωματικός (νενανώ). Το δεύτερο κάθισμα ψάλλει ο Πέτρος Καραγιάννης. Από την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία, υπό την διδασκαλία και την διεύθυνση του Μιχάλη Μακρή.
 source: http://www.ecclesia.gr/Multimedia/Audio_Index/xmas_2004/index.html

Various Greek carols and hymns
http://www.ecclesia.gr/Multimedia/Au...004/index.html
source: http://www.analogion.com/forum/showthread.php?t=213